Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het PersoonsGebonden Budget (PGB). Het betreffende bedrag wordt rechtstreeks aan de zorgverstrekker uitgekeerd. Een PGB is voor iedereen met een structurele, zwaardere zorgbehoefte aan te vragen, mits er een CIZ indicatie verstrekt is. Voor zowel een PGB- als voor een CIZ-aanvraag kan Idesta u terzijde staan. Kosten voor huis - en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Zie voor meer informatie CIZ en Sociale Verzekeringsbank

Wanneer u meer zorg wenst dan waar u op grond van de toegekende zorgindicatie recht op heeft, dan is het mogelijk deze zorg tegen extra betaling in te kopen (cafetariamodel).

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.