Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Zorg

Onze ondersteuning varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal mogelijk. U kiest eenvoudigweg voor de zorg en hulp waar u behoefte aan heeft.

De gemeenschappelijke huiskamer (bewoners- ontmoetingsruimte) is de plaats waar u kunt eten, tv kijken en elkaar en anderen kunt ontmoeten. Of u hier gebruik van wenst te maken is aan u zelf; u heeft tenslotte uw eigen appartement waar u kunt verblijven en uw visite kunt ontvangen.

Binnen het Doarpshiem/Stedshiem zijn deskundige, gediplomeerde medewerkers aanwezig. Medewerkers willen samen met de bewoners verblijven in een huiselijke en ongedwongen sfeer. Samen met de bewoners (en eventueel familie leden) worden afspraken gemaakt over de te verlenen zorg en gewoonten van de bewoner. Dit betekent dat er geen vaste dagritmes vanuit de organisatie zijn. Wij willen dat iedere bewoner, binnen zijn/haar mogelijkheden in zijn/haar eigen tempo, met behoud van eigen regie, de dag invult.

Als thuis wonen niet meer gaat is een Doarpshiem/Stedshiem van Idesta een prettig alternatief. Wij zorgen er graag voor dat iedereen zich bij ons thuis voelt.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.