Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Bewoners zijn vrij in inrichting en aankleding van het appartement. De meeste bewoners nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. Deze kosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de bewoners uit eigen middelen. De huur van het zorgappartement zal in ieder geval vallen binnen de kaders van de huurtoeslag. Voor meer informatie zie Belastingdienst woontoeslag huur

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.