Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Woningen

Idesta werkt met het principe gescheiden wonen en zorg. Dit betekent dat u een woning huurt en dat de zorg wordt betaald door middel van een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een Doarpshiem/Stedshiem (de Idesta locatie) is gevestigd op een centrale locatie in uw dorp. Er wordt gewerkt vanuit kleinschaligheid. Dit betekent dat er minimaal 10 en maximaal 24 appartementen/woningen zijn. De appartementen/woningen zijn ruim van opzet en zijn over het algemeen ook geschikt voor bewoning door een echtpaar. De inrichting bepaalt u zelf. Op elke locatie is een gezamenlijke huiskamer gesitueerd waar de maaltijden kunnen worden gebruikt en waar diverse dagelijkse activiteiten plaats vinden voor de bewoners. Zo mogelijk wil Idesta in het Doarpshiem/Stedshiem een dagbestedingsruimte realiseren waar ook anderen gebruik van kunnen maken.

Idesta realiseert dit in zowel bestaande seniorencomplexen als in nieuw te bouwen complexen en zoekt hierin de samenwerking met partners, zoals woningcorporaties.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.