Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Wonen met zorg

Natuurlijk blijft u het liefst wonen zoals u dat gewend was, maar wat als zelfstandig wonen en wonen zonder zorg niet meer gaat? Wilt u blijven wonen in uw eigen dorp/wijk? Of is uw naaste afhankelijk geworden van zorg maar wilt u wel samen blijven wonen? Idesta is thuis in het maken van uw thuis. Idesta behandelt u als individu, met een eigen zorgvraag en specifieke wensen.
 

Wonen

U woont bij Idesta in het Doarpshiem/Stedshiem in een zelfstandig appartement en u heeft in de meeste gevallen een eigen gas-, water- en elektra-aansluiting. Hiervoor betaalt u zelf de (gemeentelijke) lasten. In een aantal Doarpshiemen/Stedshiemen is een collectieve nutsaansluiting aanwezig, waarvan de kosten worden verdeeld. De huurprijzen van de appartementen liggen over het algemeen onder de maximale huurtoeslaggrens; indien uw inkomen niet toereikend is, kunt u woontoeslag aanvragen.

 

Zorg

Wij leveren 24-uur zorg. Dit houdt in, dat er ook gedurende de nacht zorgpersoneel beschikbaar is. Dit kan in de vorm van een slaapwacht, iemand die gedurende de nacht oproepbaar is, of in de vorm van een nachtwacht. In dat geval is er gedurende de nacht permanent zorgpersoneel aanwezig.

24-uur zorg betekent dat er 24 uur per dag verzorgende en verpleegkundige hulp beschikbaar is, uitgevoerd door de verpleegkundige, verzorgende, helpende of facilitair medewerkers.

Elk Doarpshiem/Stedshiem heeft een bewoners-ontmoetingsruimte, waar bewoners kunnen verblijven, waar maaltijden worden geserveerd en waar ontspanning wordt geboden. In de keuken, die onderdeel is van deze ruimte, worden maaltijden bereid samen met de bewoners die dat leuk vinden.

Er is een ruimte voor wassen en strijken, waar wij voor u de was kunnen doen, en er is een ruimte voor het personeel voor de noodzakelijke administratieve taken. Zo mogelijk is een logeerkamer ook onderdeel van een Doarpshiem/Stedshiem.

 

Thuiszorg/Wijkverpleging 

In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zw) kan Idesta thuiszorg bieden aan mensen die in de directe omgeving van een Doarpshiem/Stedshiem wonen. Deze zorg bestaat uit wijkverpleging en/of huishoudelijke hulp.

Onze wijkverpleegkundigen kunnen u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een indicatie voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Zie ook CIZ

 

Begeleiding

Idesta heeft ook een begeleidingsteam voor zelfstandig wonende mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking. Zie voor meer informatie Doarpshiem ’t Hofke – Grou

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.