Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Vrijwilligers

Idesta wil vraag en aanbod bij elkaar brengen in het dorp/stad door verschillende voorzieningen terug te brengen, buurthulp te verrichten en activiteiten voor de bewoners te organiseren. Dit wordt door gekwalificeerd personeel gedaan maar kan niet zonder de hulp van vrijwilligers draaien. Binnen een Idesta cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden om vrijwilligers in te schakelen. In overleg wordt bepaald welke taken de vrijwilliger invult. Wilt u iets voor uw eigen dorp, stad of wijk doen? Heeft u vrije tijd die u anders wilt gaan indelen? Neem dan contact op met Idesta en we maken samen een plan om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.