Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Over Idesta

Idesta stelt de relatie tussen cliënt, familie, omgeving en zorgverleners centraal. Medewerkers van Idesta kennen de omgeving en cliënten goed omdat ze wonen in de omgeving van het Doarpshiem/Stedshiem. Medewerkers werken in en vanuit het Doarpshiem/Stedshiem, zodat bewoners van het dorp, de stad of een wijk met vragen makkelijk binnen kunnen stappen. Hierdoor weten zij goed wat er gebeurt in het dorp en in de wijk en kunnen zij inspelen op vragen en behoeften. Idesta wil onderdeel zijn van de dorps- en wijkgemeenschap. Ons streven is om cliënten bij te staan zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als een verblijf thuis niet meer mogelijk is, willen we een verblijf aanbieden in het Doarpshiem/Stedhiem waarin het zo thuis mogelijk is, binnen de eigen vertrouwde gemeenschap.

Idesta is opgericht vanuit de gedachte dat de zorg op dorpsniveau terug moet komen  (persoonlijker) en er minder geld in het management verdwijnt maar terug komt in de directe zorg.

De inkomsten van Idesta bestaan uit inkomsten uit PGB (Persoons Gebonden Budget), Zorgverzekeraar, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en eigen bijdragen van deelnemers. De uitgaven van Idesta zitten hoofdzakelijk in de directe zorgkosten, met minimale management en andere overheadskosten.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.