Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Organisatie

Idesta werkt met zelfsturende teams, waarin ieder teamlid een taak heeft. De zorgorganisatie/zorgteams worden aangestuurd door het Hoofd Zorg & Welzijn.

De inhoudelijke zorgtaken staan onder verantwoording van de verpleegkundigen. Iedere cliënt heeft een contactverzorgende die de verbinding is tussen cliënt en familie. Er wordt gewerkt met het digitale zorgdossier CarenZorgt. 

De afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën (waar ook cliëntadministratie toebehoort) en het Secretariaat (inclusief Marketing & Communicatie) zijn de ondersteunende diensten. 

Idesta hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Idesta heeft daarom een privacystatement opgesteld. Idesta behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.