Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Grou | 088-666 62 50 | info@idesta.nl

Organisatie

Idesta werkt met zelfsturende teams, waarin ieder teamlid een taak heeft. De zorgorganisatie/zorgteams worden aangestuurd door het Hoofd Zorg & Welzijn.

De inhoudelijke zorgtaken staan onder verantwoording van de verpleegkundigen. Iedere cliënt heeft een contactverzorgende die de verbinding is tussen cliënt en familie. Er wordt gewerkt met het digitale zorgdossier CarenZorgt. 

De afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën (waar ook cliëntadministratie toebehoort) en het Secretariaat (inclusief Marketing & Communicatie) zijn de ondersteunende diensten. 

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.