Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Onderzoek en projecten

Uit de berichten in kranten en uit de literatuur (beleid VWS, wetenschap, adviesrapporten), valt op te maken dat de veranderingen nog lang niet klaar zijn en dat er nog veel onduidelijkheden of onzekerheden zijn over de toekomst van zorg. Idesta wil slimme stappen zetten om te werken aan het zorgaanbod en de kwaliteit. Hiervoor wordt gewerkt aan twee projectplannen, te weten een project over Personele Competenties en een project over Zorg en Technologie. In beide projecten staan de zorgprofessional en alle bewoners/zorgcliënten centraal.
 

Project Personele Competenties (PPC)
Zorgprofessionals, de cliënten en familie, mantelzorgers, en de mensen die geen zorg verlenen maar wel zorgdragen voor het eten, de activiteiten, de voorzieningen in het huis weten als beste wat goede zorg inhoudt en welke competenties nodig zijn. Dit project is erop gericht om met deze direct betrokkenen de competenties in kaart te brengen voor goede en verantwoorde zorg. Op een actieve manier en met eigen inbreng.
 

Project Zorg en Technologie (PZT)
Dit project is gericht op betere en doelgerichtere toepassingen van zorggerichte voorzieningen en technologie in de zorg, en een optimale samenwerking tussen professionals die zorg verlenen en professionals die verantwoordelijk zijn voor alle technische- en bouwkundige zaken. Er is bijzondere aandacht voor landelijke gebieden en dorpsgemeenschappen.  Het concept, indien succesvol, is uitrolbaar/implementeerbaar in heel Nederland maar we beginnen in Friesland. Een eerste gesprek met de installatiebranche was zeer positief. 

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.