Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Missie/Visie

Idesta zorggroep is een aanbieder van wonen met zorg, buurthulp en voorzieningen in Friesland. Dorpsgevoel en verbondenheid staan hierbij hoog in het vaandel. Idesta denkt niet in doelgroepen maar in mensen met eigen wensen en behoeften. Idesta richt zich op mensen met dementie en mensen met somatische problemen zoals: niet aangeboren hersenafwijking, ziekte van Parkinson, MS etc. Maar ook staan wij open voor initiatieven van (ouders van) mensen met een aangeboren hersenafwijking.

Idesta wil haar zorg en leefbaarheidsconcept aanbieden in dorpen of wijken vanaf circa 1500 inwoners. Een Idesta locatie is een Doarpshiem/Stedshiem met 10-25 woningen met een gemeenschappelijke ruimte, zoals een bewoners-ontmoetingsruimte met keukenvoorzieningen waar wij voor de bewoners koken. Afhankelijk van de behoefte van het dorp/wijk kan een Doarpshiem/Stedshiem worden uitgebreid met voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg of met commerciële ruimten. Vanuit het Doarpshiem/Stedshiem leveren wij ouderenzorg, dagbesteding, thuiszorg en woonbegeleiding.

Idesta werkt vraag gestuurd wat betekent dat wij invulling willen geven aan de wensen en behoeften van de bewoners en omwonenden. Idesta werft haar personeel en haar vrijwilligers zoveel mogelijk in de buurt van haar vestiging. Met elkaar en voor elkaar.

In een regio werken Doarpshiemen/Stedshiemen samen in een cluster van waaruit o.a. de nachtzorg kan worden geregeld.

Idesta werkt met ervaren en goed opgeleid personeel in eigen dienst en hanteert kwaliteitsnormen en arbeidsvoorwaarden die in de zorgsector gebruikelijk zijn. Idesta kan de concurrentie met andere zorgverleners aan omdat Idesta uitgaat van zelfsturende teams, en minimale management- en andere overheadkosten heeft.

Idesta levert 24 uur zorg in dorpen vanaf 1500 inwoners en wijken van steden. Naast 24 uur zorg levert Idesta rondom een Doarps-of Stedshiem ook thuiszorg.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.