Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl

Locaties

Idesta richt zich op bewoners van het dorp of de wijk waarin zij haar Doarpshiem of Stedshiem heeft gevestigd. Ook zijn voormalige dorpsbewoners en bewoners uit de omliggende dorpen van harte welkom.

Voor Doarpshiem Hallum geldt dat er ook aandacht is voor bewoners uit onder andere: Ferwerd, Marrum, Holwerd, Finkum, Hijum, Wanswerd, Birdaard, Oude Leije en Vrouwenparochie.

Tot de verzorgingsregio van Doarpshiem Stiens behoren onder andere de dorpen: Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum, Beetgum, Beetgumermolen, Vrouwenparochie, Sint Annaparochie.

Stedshiem Leeuwarden bedient niet alleen de stad Leeuwarden maar ook alle omliggende dorpen. 

 

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.