Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Kernwaarden

1. Idesta-concept = Zorg en leefbaarheid voor dorpen en wijken
Idesta werkt vraaggericht en levert:

 • Zorg op Doarpshiemlocatie of Stedshiemlocatie (mogelijkheid 24-uurszorg)
 • Thuiszorg
 • Dagbesteding
 

Desgewenst wordt bijgedragen aan:

 • Buurthulp service 
 • Dorpsvoorzieningen
 

2. Bij Idesta staat de klant centraal

 • De klant is een herkenbaar onderdeel van de dorpsgemeenschap
 • Er is aandacht voor werk en een praatje. Personeel kijkt niet op de minuut
 • Minimale kosten, maximale zorg
 • Basiszorg met mogelijkheid voor extra hulp/begeleiding (cafetariamodel)
 • Goed overleg tussen klant en team
 • Behulpzaamheid en vriendelijkheid staat hoog in het vaandel
 • Hulp bij moeilijke administratieve zaken; bijvoorbeeld pgb aanvragen
 • Zorgt voor op maat gemaakte activiteiten en kijkt daarbij naar de individuele cliënt maar ook naar de groep.
 

3. Idesta werkt vanuit dorp, wijk en omgeving

 • Zorg in eigen vertrouwde omgeving
 • Zorgpersoneel komt zoveel mogelijk uit eigen dorp en naaste omgeving
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden ingezet voor buurthulp
 • Bestaande dorpsvoorzieningen worden gekoesterd en waar mogelijk gebruik van gemaakt
 

4. Idesta is een open laagdrempelige zorgorganisatie

 • Idesta is geen bureaucratische instelling
 • Idesta heeft relatief minimale managementkosten
 • Idesta werkt met kleine zelfsturende teams
 • Idesta werkt met korte lijnen
 

5. Idesta heeft hoofdzakelijk eigen personeel

 • Werkt volgens CAO verplegend en verzorgend personeel
 • Zorgt voor binding tussen personeel onderling
 • Korte lijnen tussen directie en uitvoering
 • Organisatie heeft zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor zorguitvoering
 • Organisatie staat open voor vragen en opmerkingen van personeel en klant

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.