Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Hoe krijg ik een PGB

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen.

PGB vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ)
Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op www.ciz.nl kunt u via uw postcode informatie vinden over uw regionale CIZ-vestiging en hoe de aanvraagprocedure werkt. Hier vindt u ook de gegevens van uw regionale Zorgkantoor. Wanneer u een CIZ-indicatie ontvangen heeft, kunt u bij het regionale Zorgkantoor een aanvraag indienen om deze indicatie om te laten zetten naar een PGB.

Vanuit het PGB-budget koopt u vervolgens de zorg in bij Idesta.

U kunt op het Doarpshiem/Stedshiem ten alle tijde vragen om nadere uitleg en eventuele hulp, telefonisch contact opnemen met ons kantoor kan ook: 088-6666250.

Daarnaast vindt u nadere informatie via: www.zorgkantoorfriesland.nl

 

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.