Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Familieparticipatie

Als mensen verhuizen naar een zorgorganisatie blijven familieleden een belangrijke rol spelen in hun leven. Familieleden zijn in eerste instantie expert: zij weten veel over de wensen en behoeften van de cliënt. Familieleden zijn daarnaast partner in zorg, medezorgverlener of collega. Familieleden, buren en vrienden hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. Daar hebben ze een bepaalde invulling aan gegeven toen hun vader, moeder, tante, opa nog thuis woonde. Deze betrokkenheid blijft mogelijk en is zelfs zeer gewenst binnen de verblijfszorg.

Familieleden kunnen komen wanneer ze willen. Ze kunnen ook meedoen aan activiteiten. Participeren is het mooist als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbevinden van hun naaste en zelfs aan het welbevinden van andere cliënten. Ze kunnen op stap gaan, hun handen uit de mouwen steken bij activiteiten, tijdens het eten of bijvoorbeeld met klussen in de tuin. Ze kunnen iets meenemen voor de hele groep of iets organiseren.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.