Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Fidesta Stienzerhiem Stiens

Adres:
Pyter Jurjenstrjitte 21
9051 BR Stiens
telefoon: 058-7676299
email: info@stienzerhiem.nl

In het centrum van Stiens (gemeente Leeuwarden) bevindt zich de kleinschalige woonzorgvoorziening Fidesta Stienzerhiem. Deze extramurale woonzorg locatie werkt op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Deze beschermde woonvoorziening is voor mensen met een WLZ indicatie van ZZP 4, 5 en 6 en dus zowel voor geriatrische (dementie) als somatische (CVA, parkinson, ouderdom) klachten. Ook zorg op basis van wijkverpleging (thuiszorg) in de woonvoorziening of bij mensen in de nabijheid van de locatie behoort tot de mogelijkheden. Wij gaan er van uit dat de bewoners kunnen blijven wonen zolang verantwoorde zorg mogelijk is en de veiligheid van bewoners en medebewoners geborgd is.  
Het Stienzerhiem telt 9 appartementen waarvan er 6 zijn met een oppervlakte tussen de 45-55 m2. Deze appartementen beschikken over een ruime slaapkamer waardoor ze eventueel geschikt zijn voor bewoning van een echtpaar. De overige 3 appartementen zijn zogenaamde woon-slaapkamers en hebben een oppervlakte van circa 30 m2. Elk appartement beschikt over een eigen, ruime douche/toiletruimte en een keukenblokje. 
Bij de appartementen hoort een gemeenschappelijke huiskamer waar gebruik van gemaakt kan worden.
De huurprijzen liggen voor het merendeel onder de maximale huurtoeslaggrens.

In het Stienzerhiem kunt u zelfstandig wonen met een professioneel, betrokken zorgteam. Zij vormen, samen met de zorgondernemer het dagelijks, vertrouwde gezicht voor de bewoners. De medewerkers wonen zelf allemaal in de omgeving van Stiens, dit zorgt voor een stukje verbondenheid en herkenning voor de bewoners die ook veelal zelf uit de omgeving komen.

De zorgondernemer woont zelf ook in Stiens. Dit is Petra Dol, ze woont op 5 minuten fietsafstand van het Stienzerhiem. Ze heeft jarenlange ervaring op het gebied van zorg en welzijn, waaronder het werken in een kleinschalige woonvorm. Voor haar en het team is niet alleen de zorg maar vooral ook het welzijn belangrijk. Het aandacht hebben voor het individu, de persoonlijke wensen en (on)mogelijkheden. De aangeboden activiteiten zijn niet alleen in groepsverband maar ook individueel.  Het samen bereiden van de maaltijden en vouwen van de was behoort tot de mogelijkheden, evenals het maken van een wandeling met een begeleider of het samen genieten van muziek en TV.
Samen probeert het team er voor te zorgen dat de bewoners zich thuis voelen, dat men het fijn vindt om in het Stienzerhiem te wonen.
Het Stienzerhiem vindt het belangrijk om familie en vrienden van de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, denk hierbij aan allerlei activiteiten zoals uitstapjes en muziekavonden.
Wonen in het Stienzerhiem betekent persoonlijke aandacht & zorg dichtbij. Fidesta Stienzerhiem: een betrouwbaar en veilig adres aan de Pyter Jurjenstrjitte in Stiens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgondernemer:
Petra Dol
06-20022244
petradol@stienzerhiem.nl

Website: Fidesta Stienserhiem.nl (?)

Download folder

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.