Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl

Fidesta Offingaburg

Adres: 
Offingaburg 8
9074 DV Hallum

Telefoonnummer: 0518-767090

Irene Faber neemt per 1 november 2018 de bestaande woonzorgvoorziening ‘Doarpshiem Hallum’ in Hallum over van Idesta Zorggroep.

De nieuwe naam van de woonvoorziening wordt ‘Fidesta Offingaburg’. Fidesta Offingaburg is een kleinschalige woonzorgvoorziening waar ouderen die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. Fidesta Offingaburg bestaat nu uit acht grote moderne appartementen die ook geschikt zijn voor echtparen. Er is een gezellige gezamenlijke ruimte waar iedere bewoner steeds welkom is en waar men onder meer met elkaar maaltijden kan gebruiken. Elke dag worden er verse maaltijden bereid en is de keuken het kloppend hart van de woonlocatie. De franchise formule werkt middels het principe dat wonen & zorg gescheiden worden in een extramurale setting. Fidesta woonzorgvoorzieningen bieden hiermee een alternatief voor wonen in het voormalige en gangbare verzorgingshuis. De kleinschaligheid, het authentieke karakter en de persoonlijke benadering in een Fidesta woonzorgvoorziening blijken een aantrekkelijk alternatief voor degenen die graag in hun eigen leefomgeving willen blijven wonen. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen appartement en er is 24-uurs toezicht. Fidesta woonlocaties zijn bedoeld voor ouderen die regie over hun leven behouden. Voor wie thuis wonen niet meer vertrouwd of wenselijk is en waar verpleeghuiszorg een stap te ver is. In feite biedt Fidesta Offingaburg beschut wonen met intensieve thuiszorg. Aangevuld met extra begeleiding zodat wij beter kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Voorbeelden hiervan zijn: meer participeren, meer persoonlijke aandacht, meer warmte en gezelligheid, intensiever toezicht en nabijheid. Op de Fidesta Offingaburg locatie krijgen zorgvragers met een zorgzwaartepakket (ZZP) op basis van persoonsgebonden budget (PGB-WLz) de gewenste zorg aangeboden.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.