Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Fidesta it Hofke

Adres: 
Mr. P.J. Troelstrawei 2-6  (gesitueerd aan de Lynbaenstrjitte)
9001 CV  Grou

Fidesta It Hofke is een kleinschalige woon-zorg-voorziening, waar aan mensen met een verstandelijke beperking, die zelfstandig willen wonen, aanvullende zorg, aandacht en veiligheid wordt geboden. In Grou (gemeente Leeuwarden) biedt Fidesta It Hofke individuele begeleiding en ondersteuning aan een groep zelfstandig wonende cliënten. 
 
It Hofke is een zo huiselijk mogelijke plek waar veiligheid, gezelligheid en aansluiten bij een ieders mogelijkheden voorop staat. De cliënten kunnen hier samenkomen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Er wordt gezorgd voor zinvolle dagbesteding en er is ruimte voor het stellen van vragen en het krijgen van advies. Cliënten kunnen ook begeleiding krijgen vanuit hun eigen huis. De cliënten worden op een laagdrempelige deskundige wijze begeleid en gestimuleerd mee te doen aan het “gewone” leven, waarbij een beperking niet op de voorgrond komt te staan in het contact. Ook hulp in de huishouding en hulp bij de administratie vallen onder deze begeleiding. De meeste cliënten wonen in de directe omgeving van het It Hofke, maar ook mensen uit omringende dorpen worden thuis begeleid. 
 
Per 1 maart 2019 wordt Doarpshiem it Hofke Grou, door Geert Idzinga en Annemieke Everaarts geëxploiteerd onder de naam Fidesta it Hofke. Zij zijn per die datum de franchisenemers van Fidesta It Hofke. Al geruime tijd speelden zij met de gedachte een zelfstandige kleinschalige woonvorm met begeleiding op te zetten. Geert en Annemieke zijn van mening dat wanneer de zorg kleinschaliger aangeboden kan worden er meer tijd en zorg besteed kan worden aan de individuele aandacht voor de cliënt.
 Geert gaat werken in It Hofke, en blijft daarnaast 25 uur per week in loondienst werken. Annemieke blijft werkzaam in haar huidige baan in de ouderenzorg en zal daarnaast betrokken zijn bij Fidesta It Hofke.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning kunt u contact opnemen met het begeleidingsteam.
Tel. 06-52600411


Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.