Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl

Doarpshiem Grou it Hofke

Adres: 
Mr. P.J. Troelstrawei 2-6  (gesitueerd aan de Lynbaenstrjitte)
9001 CV  Grou

In Grou (gemeente Leeuwarden) biedt Idesta Zorggroep individuele begeleiding en ondersteuning aan een groep zelfstandig wonende cliënten. De begeleiding gebeurt vanuit Doarpshiem ’t Hofke. Deze woning aan de P.J. Troelstrawei 2-6 (Lynbaenstjitte) is ingericht als kantoor en huiskamer. In ‘t Hofke kunnen mensen samen komen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Ook kunnen de cliënten hier terecht met al hun vragen en voor advies.

De meeste cliënten wonen in de directe omgeving van het ‘t Hofke maar ook worden mensen uit Aldeboarn en Wergea thuis begeleid.

Het Idesta zorgteam in Grou bestaat uit een vijftal professionele begeleiders waarvan twee als vaste invalkrachten oproepbaar zijn.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning kunt u contact opnemen met Idesta Zorggroep.
Tel. 088 – 6666 250


Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.