Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Dagbesteding

Idesta biedt dagbesteding voor mensen die niet woonachtig zijn in een Doarpshiem/Stedshiem.
Dagbesteding is toegankelijk voor ouderen met problemen zoals:

 • Eenzaamheidsgevoelens
 • Passiviteit
 • Overbelasting van de partner door psychische of fysieke zorg van de partner
 • Ter overbrugging voor het beschermd gaan wonen
   

Vanuit bovenstaande problematiek kan er behoefte zijn aan:

 • Activering
 • Sociaal contact
 • Controlefunctie
 • Thuis kunnen blijven wonen / partner ontlasten
 • Verzorging van de dagbesteding door gekwalificeerd personeel met de hulp van vrijwilligers

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.