Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Cliëntenraad

Bij Idesta staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Idesta het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten. Dit geven we vorm door de Cliëntenraad.
Het bestaan van de Cliëntenraad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
 

Een Cliëntenraad:

  • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
  • Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren;
  • Bewaakt de zorg rondom de cliënten.
  • Het reglement voor de Cliëntenraad is vastgesteld en voldoet aan de eisen en richtlijnen van het LOC.
 

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad kent momenteel geen leden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Client tevredenheidsonderzoek thuiszorg
In het najaar van 2017 zijn onder de thuiszorg cliënten in Hallum en de cliënten in Grou cliënt tevredenheid onderzoeken uitgevoerd.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door middel van een door de koepel van zorginstellingen Actiz opgestelde vragenlijst en op de door hen voorgeschreven wijze uitgewerkt.
Wij kunnen stellen dat de cliënttevredenheid hoog is maar dat er nog wel een aantal aandachtspunten zijn waar een veerbetering mogelijk en wenselijk is. De respons was dermate hoog dat de uitslagen als representatief worden beschouwd.
De uitkomsten zijn met de personeel besproken en zijn voor wat betreft het onderzoek in Grou begin 2018 aan de cliënten en hun vertegenwoordigers gepresenteerd.
In onze jaarverantwoording naar De Friesland en de gemeente Leeuwarden worden de uitkomsten meegezonden.
 
Cliëntervaringsonderzoek Begeleiding Grou 2017-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliëntervaringsonderzoek: een dikke prima!
Idesta Zorggroep heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven om een cliëntonderzoek uit te voeren naar de tevredenheid over de zorg  en het welzijn in de Doarps- en Stedshiemen van Idesta Zorggroep.

Daarbij is door de vertegenwoordigers van psycho-geriatrische (PG) cliënten en interviews bij somatische cliënten naar voren gekomen, dat men zeer tevreden is. Dit heeft geresulteerd in bovenmatige aanbevelingscijfers van respectievelijk 8.9 tot 9.5. Cijfers die ver liggen boven de gemiddelde cijfers in Nederland, 8.4 en 8.5. De directie van Idesta heeft vorige week het rapport gepresenteerd aan het personeel en hen daarvoor hun waardering uitgesproken.

Een prachtig resultaat te danken aan het zorgconcept en het zorgpersoneel!

U kunt het rapport lezen door op onderstaande link te klikken.

Clientervaringsonderzoek rapport maart 2016

 

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.