Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Buurthulp

Idesta biedt extra zorg zoals een boodschappendienst, tuinonderhoud, schoonmaakdiensten en individuele ondersteuning bij activiteiten. Idesta realiseert dit samen met anderen die ook actief zijn in die buurt. De persoonlijke levenssfeer van deklant stellen we voorop. Idesta vindt het daarom belangrijk dat haar klanten zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen. Idesta wil deze buurthulp vorm en inhoud geven in overleg en samenspraak met de inwoners van het dorp/de wijk. Idesta wil dit doen met vrijwilligers uit het dorp en berekent alleen bemiddelingskosten.
 

Dorpsvoorzieningen
Waar vroeger de dorpen zelfvoorzienend waren en er genoeg bedrijvigheid te vinden was, zie je nu dat ondernemers verdwijnen uit de kleinere dorpen.
Idesta wil vraag en aanbod bij elkaar brengen door ruimte te bieden aan ondernemers binnen het Doarpshiem/Stedshiem. In samenspraak met de inwoners van het dorp wil Idesta kijken naar: welke voorzieningen zijn er; welke voorzieningen zijn van belang; kunt u zelf een bijdrage leveren aan de toekomst en leefbaarheid van uw dorp? Per dorp wordt gekeken naar de mogelijkheden om de leefbaarheid te bevorderen.

Idesta zal waar mogelijk samenwerken met bestaande voorzieningen in het dorp/de wijk. Deze voorzieningen zullen kleinschalig zijn en mogelijk niet altijd fulltime aanwezig, maar het streven is dat ze er, naar behoefte, wel komen.

Waar kunt u zoal aan denken:
Buurtwinkel, kapper, kleine vorm van bibliotheek, pinautomaat, kinderopvang, ruimte voor arts, diëtist, audicien, opticien en een fysiotherapieruimte. Bij het ontbreken van een dorpshuis in het dorp zal Idesta kijken naar de mogelijkheden om een welzijnsruimte aan te bieden binnen het Doarpshiem/Stedshiem. Idesta wil, voor zover mogelijk, haar locatie openstellen naar behoefte van het dorp/de wijk.
 

Vrijwilligerscentrale
Idesta wil vraag en aanbod bij elkaar brengen in het dorp/de wijk door verschillende voorzieningen terug te brengen, buurthulp te verrichten en activiteiten voor de bewoners te organiseren. Dit wordt middels gekwalificeerd personeel gedaan maar kan niet zonder de hulp van vrijwilligers draaien.

Binnen een Idesta cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden om vrijwilligers in huis te halen middels een vrijwilligersbureau. Hier is een coördinator aanwezig welke het aanspreekpunt is en welke in overleg met de vrijwilliger de taken invult.

Idesta werkt samen met reeds bestaande vrijwilligerscentrales in uw gemeente.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.