Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@idesta.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Bestuur en directie

Aan het hoofd van de organisatiestructuur van Idesta Zorggroep staat een Raad van Commissarissen (toezichthoudend) en een Raad van Bestuur (dagelijkse leiding).

Raad van Bestuur
H.F. Sinnema 

Raad van Commissarissen
N. Kentie (voorzitter)
G.B. Fokkema
 

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur
 
H.F. Sinnema:

  • Directeur Kiem groep B.V.; betaalde functie; deeltijd 0,5 dag;
  • Organisatielid Ascendus Groep; betaalde functie; deeltijd 0,5 dag;
  • Lid werkgroep Stichting Bunker Koehoal; onbetaalde functie.

 


Nevenfuncties leden Raad van Commissarissen
N. Kentie:

  • Voorzitter FACIT, kunstenaarsvereniging Franeker e.o. (niet bezoldigd);
  • Freelance consultant vraagstukken gezondheidszorg m.n. Psychiatrie (vergoeding op basis van uren).
 

G. B. Fokkema:

  • Werknemer Stichting Platform GEEF p.t. 12 uur/week (wettelijke vrijwilligersvergoeding);
  • Penningmeester Boerderijen Stichting Fryslân (niet bezoldigd);
  • Freelance consultant/programmamanager (vergoeding op basis van uren);
  • Zelfstandige in “Tijd is Materie” (vergoeding op basis van uren);
  • Lid Raad van Commissarissen van “Thús Wonen”.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.