Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

Begeleiding

Idesta is er ook voor begeleiding van mensen met een beperking.

De begeleiding gebeurt vanuit een Doarpshiem waar cliënten op gezette tijden begeleiding krijgen voor individuele ondersteuning, met betrekking tot hun sociale contacten. In het Doarpshiem kunnen mensen samen komen om onder begeleiding te eten, elkaar te ontmoeten en zich te vermaken. Cliënten kunnen er ook terecht voor advies.

De begeleiding wordt gegeven op grond van een tweetal wettelijke regelingen te weten: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet Langdurige zorg). Vanuit de Wlz kunnen cliënten zelf de zorg inkopen door middel van een PGB (Persoonsgebonden budget). Idesta heeft met verschillende gemeenten in Fryslân een contract tot het leveren van Wmo zorg.

Wilt u zelf begeleiding of voor een familielid, neem dan gerust contact met ons op.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.