Idesta zorggroep | Zorg voor mens en leefbaarheid | Leeuwarden | 088-666 62 50 | info@fidestazorg.nl
De website is onder constructie in verband met samen gaan website Fidesta Zorg

"Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen"Wij zijn Idesta Zorggroep

Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar zorginstellingen vertrekken en het wonen voor ouderen onder druk staat, vestigt Idesta haar “Doarpshiem“ of "Stedshiem". In een Doarpshiem/Stedshiem wordt kleinschalig wonen met 24 uurs zorg/verpleging geboden door professioneel en betrokken medewerkers, vanuit het Doarpshiem/Stedshiem leveren wij ouderenzorg, dagbesteding, thuiszorg en woonbegeleiding.

Alle vestigingen van Idesta zijn inmiddels verzelfstandigd en worden nu als franchiselocaties van Fidesta  door zorgondernemers geëxploiteerd.
 

Kleinschalig wonen met zorg
Idesta gaat uit van de vraag en behoefte van het dorp, de stad of wijk en haar inwoners. Wij zijn vraag gestuurd en nadrukkelijk niet aanbod gestuurd. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp, wijk of stad. 
Idesta werkt met professioneel personeel, stagiaires en vrijwilligers. Daarnaast werken we ook graag op basis van familieparticipatie, met name ter bevordering van de welzijnsaspecten.

Op een locatie van Idesta woont men zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan men gebruik maken van de aanwezige gezamenlijke huiskamer; in de algemene keuken bereidt het personeel het eten voor, al dan niet met hulp van de bewoners; en ook het laten wassen van kleding kan onderdeel uitmaken van de diensten.

Idesta maakt wekelijks/maandelijks een planning met gezamenlijke activiteiten en levert voor degene die liever niet actief groepsgewijs deelneemt of kan deelnemen, maatwerk op persoonlijk niveau.
 

Niet dementie of somatiek, maar dementie én somatiek
Idesta richt zich op alle mensen met een zorgvraag. Mensen met dementie, met niet aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta huisvest meerdere doelgroepen in een Doarps- of Stedshiem omdat zij elkaars kwaliteit van leven eerder verbeteren dan dat zij elkaar tot last zijn.

Over ons

Idesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen. Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn.