HomeIdesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen

Wij zijn Idesta Zorggroep

Idesta investeert in Zorg en Leefbaarheid. Wij zorgen en ontzorgen in dorpen, steden en wijken in Friesland waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar zorginstellingen vertrekken en het wonen voor ouderen onder druk staat, vestigt Idesta haar “Doarpshiem“ of “Stedshiem”. In een Doarpshiem/Stedshiem wordt kleinschalig wonen met 24 uurs zorg/verpleging geboden door professioneel en betrokken medewerkers, vanuit het Doarpshiem/Stedshiem leveren wij ouderenzorg, dagbesteding, thuiszorg en woonbegeleiding.

Idesta heeft momenteel vestigingen in HallumStiensLeeuwarden (Pelikaanstraat), Warkum en in Grou. In Grou worden vanuit Doarpshiem “it Hofke” bewoners met een licht verstandelijke en/of licht lichamelijke beperking begeleid.

 

Kleinschalig wonen met zorg

Bij Idesta woont men zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan men gebruik maken van de aanwezige gezamenlijke huiskamer; in de algemene keuken bereidt het personeel het eten voor, al dan niet met hulp van de bewoners; ook het laten wassen van kleding kan onderdeel uitmaken van de diensten. Idesta levert zorg aan mensen met o.a. psycho-geriatrische en somatische problemen zoals: dementie, hersenafwijkingen, ziekte van Parkinson, MS etc.

Idesta gaat uit van de vraag en behoefte van het dorp, de stad of wijk en haar inwoners. Wij zijn vraag gestuurd en nadrukkelijk niet aanbod gestuurd. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp, wijk of stad.

Idesta werkt met professioneel personeel, stagiaires en vrijwilligers. Daarnaast willen we ook graag werken op basis van familieparticipatie, met name ter bevordering van de welzijnsaspecten.

 

Niet dementie of somatiek, maar dementie én somatiek

Idesta richt zich op alle mensen met een zorgvraag. Mensen met dementie, met niet aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta huisvest meerdere doelgroepen in een Doarps- of Stedshiem omdat zij elkaars kwaliteit van leven eerder verbeteren dan dat zij elkaar tot last zijn.

 

 

 

IMG_1283 IMG_1284