HomeIdesta is zorg voor mensen met o.a. dementie en lichamelijke beperkingen

Graag stellen wij ons aan u voor

Wij zijn Idesta Zorggroep. Wij investeren in Zorg en Leefbaarheid. Idesta zorgt en ontzorgt in dorpen, steden en wijken waar zorgvoorzieningen niet meer of maar gedeeltelijk aanwezig zijn. Waar zorginstellingen vertrekken en het wonen voor ouderen onder druk staat, vestigt Idesta haar “Doarpshiem“ of “Stedshiem”. In een Doarps- of Stedshiem wordt 24 uurs zorg/verpleging geboden door professioneel en betrokken medewerkers.

Men woont zelfstandig in een appartement (individueel of als echtpaar) en kan gebruik maken van de aanwezige algemene ruimten, waaronder een bewonersontmoetingsruimte. Bij Idesta wordt zorg geleverd aan mensen met o.a. psycho-geriatrische- en somatische problemen zoals: dementie, hersenafwijkingen, ziekte van Parkinson, MS etc.

Idesta gaat uit van de vraag en behoefte van het dorp, de stad of wijk en haar inwoners. Wij zijn vraag en nadrukkelijk niet aanbod gestuurd. Naar aard, schaal en behoefte van het dorp worden voorzieningen gehuisvest zoals een buurtwinkel, kinderopvang en medische spreekkamers. Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en Leefbaarheid in eigen dorp, wijk of stad.

 

Niet dementie of somatiek, maar dementie én somatiek

Idesta richt zich op alle mensen met een zorgvraag. Mensen met dementie, met niet aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, MS etc. Idesta huisvest meerdere doelgroepen in een Doarps- of Stedshiem omdat zij elkaars kwaliteit van leven eerder verbeteren dan dat zij elkaar tot last zijn.

Idesta heeft momenteel vestigingen in Stiens, Hallum, Workum en Leeuwarden (Pelikaanstraat).

In Leeuwarden (Adelaarkerk), Grou, Wergea, Sneek en Kootstertille zijn plannen in ontwikkeling.

 

IMG_1283 IMG_1284